Formular contestare Notă de constatare şi înştiințare de plată

Atenție!!!
-Toate câmpurile sunt obligatorii.
-Completarea formularului reprezintă contestaţie la o singură Notă de constatare şi înştiinţare de plată. Dacă doriţi să contestaţi două sau mai multe Note de constatare şi înştiinţare de plată, vă rugăm să completaţi câte un formular pentru fiecare document emis.
-În conformitate cu prevederile legale, petițiile anonime sau cele în care nu sunt trecute datele de identificare a petiționarului nu se iau în considerare şi se clasează.

 Conform HCGMB 705/22.12.2023 privind modificarea și completarea HCGMB 517/2019 privind aprobarea tarifelor de exploatare a parcajelor de utilitate generală din Municipiul București, tarifele pentru utilizarea locurilor de parcare se achită anticipat.

 

 Nerespectarea obligației de plată pentru utilizarea tarifului de parcare se sancționează cu o taxă de penalitate, cu titlu de daune interese, în valoare de 200 lei (două sute de lei)/autovehicul/24 h, începând cu ora la care se constată neregularitatea, prin întocmirea unei Note de constatare şi înștiințare de plată.

 

 Sunt exceptate de la plata tarifului de parcare:

 

  • Persoanele cu handicap/care transportă persoane cu handicap, pot utiliza locurile de parcare cu regim special, cu condiția expunerii pe bordul autovehiculului sau pe parbrizul acestuia, a cardului-legitimație pentru persoane cu handicap, cu datele vizibile din exterior, în conformitate cu prevederile Legii 448/2006;
  • Persoanele care posedă autoturisme electrice/hibrid înmatriculate în Municipiul București şi înregistrate în Registrul Informatic al autoturismelor electrice şi hibrid, gestionat de CMPB S.A., în conformitate cu prevederile HCGMB 706/2022;
  • Persoanele care au calitatea de jurnaliști şi îndeplinesc condițiile prevăzute în HCGMB 24/2023.

 

 

Atenție!

 

* Soluționarea contestației se comunică la adresa de e-mail, în termen de 30 de zile de la data depunerii formularului.

**Pentru informații cu privire la modalitățile de achitare a tarifului de parcare, puteți accesa secțiunea Modalități de plată.