NOTĂ DE INFORMARE PRIVIND PRELUCRAREA DATELOR PERSONALE

contestare notă de constatare

Subscrisa, COMPANIA MUNICIPALĂ PARKING BUCUREŞTI SA, persoană juridică română cu sediul social în localitatea BUCUREŞTI, strada PROF. DR. GRIGORE COBĂLCESCU, nr. 8, bl. -, sc. -, et. PARTER, ap. CAMERA 3, sector 1, înregistrată la Registrul Comerţului sub nr. J40/10320/2017, cod fiscal 37832152, telefon 0374.887.796, e-mail contact@cmpb.ro, www.cmpb.ro,

în baza art. 13 din REGULAMENTUL (UE) 2016/679 AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ŞI AL CONSILIULUI/ 27 aprilie 2016, vă informăm că vom colecta şi prelucra datele dvs. cu caracter personal cuprinse în formularul de contestare a notei de constatare, respectiv nume şi prenume contestatar, adresă de email, număr de înmatriculare auto, adresă domiciliu şi/sau reşedinţă, data şi seria notei de constatare contestate şi orice alte date personale puse de dumneavoastră la dispoziţia CMPB pentru a susţine motivele contestaţiei.

Aceste date personale vor fi prelucrate exclusiv în scopul soluţionării contestaţiei dumneavoastră.

Temeiurile juridice ale prelucrării datelor dvs. cu caracter personal le reprezintă consimţământul dumneavoastră pentru prelucrarea datelor în scopul soluţionării contestaţiei (Art. 6 alin. (1) lit. (a) GDPR), interesul persoanei vizate (Art. 6 alin. (1) lit. (d) GDPR) şi necesitatea conformării cu obligaţiile legale ce ne revin în calitate de operator de date personale (Art. 6 alin. (1) lit. (c) GDPR).

Vă informăm că datele dvs. cu caracter personal pot fi transmise exclusiv către instituţiile statului cu atribuţii de control, la solicitarea lor legitimă, şi nu vom divulga aceste date către o altă entitate neautorizată să le primească.

Datele vor fi stocate pe o perioadă limitată, până la finalizarea soluţionării contestaţiei, şi ulterior acestui moment, în conformitate cu legislaţia în vigoare, atât timp cât avem obligaţia legală de a păstra informaţiile şi/sau documente legale în evidenţa contabilă şi în arhiva societăţii.

Vă informăm că aveţi dreptul de a solicita accesul la datele personale, rectificarea sau ştergerea acestora sau restricţionarea prelucrării, precum şi dreptul la opoziţie, precum şi dreptul de a face plângere la autoritatea de supraveghere, dacă dvs. consideraţi că drepturile v-au fost nerespectate.

Pentru detalii suplimentare referitoare la prelucrarea datelor personale sau pentru exercitarea drepturilor poate fi contactat Responsabilul cu Protecţia Datelor cu Caracter Personal la adresa de e-mail: dpo@cmpb.ro sau poate fi adresată o cerere la sediul nostru din BucureŞti, strada prof. Dr. Grigore Cobălcescu, nr. 8, et. parter, ap. camera 3, sector 1.